Majalah Bakti

Kumpulan Majalah Bakti terbitan Kanwil Kemenag DI Yogyakarta

 

Majalah Bakti 299 Mei - Juni 2018

Majalah Bakti 301 September - Oktober 2018

Majalah Bakti 302 November - Desember 2018

Majalah Bakti 303 Januari 2019

Majalah Bakti Edisi II Tahun 2019

Majalah Bakti Edisi III Tahun 2019

Majalah Bakti Edisi IV Tahun 2019

Majalah Bakti Edisi V Tahun 2019